Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer


Ansökan för Stiftelsen Kjellbergska Flickskolans Donationer har stängt för denna gång.

Ansökningstiden för stipendium är från 15 maj till och med 31 augusti inför det läsår för vilket stipendiet söks.

Välkommen åter!

Åter till stipendie